COM-LEARN

Założyciel: dr Zbigniew Łęski, pedagog, medioznawca, trener. Doświadczenie:

  • Doświadczenie w instalowaniu, uruchamianiu i konfiguracji stron internetowych opartych na systemach CMS. Między innymi strony Wydziału Pedagogicznego UJD, strony Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, Fundacji Edukacji Biznesowej
  • Administracja serwerami internetowymi Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im J. Długosza w Częstochowie opartymi na systemach CMS – PAD Widzialni, CMSMS, WordPress, systemem e-learningowym opartym na platformie Moodle, systemem ankietowym opartym na platformie Lime Survey, systemem do obsługi czasopism Open Journal Systems
  • Ponad dziesięcioletnie doświadczenie prowadzenia zajęć z zakresu edukacji medialnej w oparciu o autorski program, również w formie e-learningowej
  • Kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z technologii informacyjnej dla studentów, a także dla seniorów (w wieku 60+) w ramach projektów Obywatelski Katalizator Zmiany oraz Jasne, że Razem realizowanych przez stowarzyszenie Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej
  • Trener Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej
  • Ponad dwudziestoletnie doświadczenie praktyczne prowadzenia zajęć integracyjnych oraz warsztatowych (głównie w zakresie warsztatów efektywnej komunikacji) w małych grupach – w ramach pracy zawodowej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie (dawniej AJD)

Ponadto firma Com-Learn współpracuje z trenerami – specjalistami w zakresie między innymi asertywności, porozumienia bez przemocy, kreatywności, analizy transakcyjnej. Wszyscy nasi trenerzy to osoby z odpowiednim wykształceniem oraz wieloletnim doświadczeniem gwarantującym wysoką jakość prowadzonych szkoleń.

Polityka prywatności i regulaminy