Prowadzimy

  • zajęcia integracyjne,
  • warsztaty efektywnej komunikacji,
  • warsztaty asertywności
  • warsztaty porozumienia bez przemocy
  • treningi kreatywności
  • i inne szkolenia z zakresu umiejętności miękkich

Ponadto oferujemy

  • warsztaty poświęcone umiejętnościom korzystania z nowych technologii dla wszystkich grup wiekowych
  • zajęcia z zakresu edukacji medialnej

Współpracujemy z dobrze przygotowanymi i doświadczonymi trenerami zapewniającymi wysoki poziom prowadzonych szkoleń i warsztatów.

Zapraszamy do współpracy klientów biznesowych oraz podmioty edukacyjne.