Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. firma Com-Learn Zbigniew Łęski informuje, że w przypadku kontaktu z Firmą przy pomocy środków elektronicznych, nawiązania współpracy i/lub założenia konta użytkownika na stronie internetowej pozostającej w domenie com-learn.pl:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Com-Learn Zbigniew Łęski, Małusy Małe 44b, 42-244 Mstów;
  2. dane kontaktowe w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: admin@com-learn.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa – dowody księgowe 5 lat;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/realizacji zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.