Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Dr Zbigniew Łęski był inicjatorem wprowadzenia rozwiązań e-learningowych na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Obecnie Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza Częstochowie). W 2008 roku skonfigurował dla Wydziału serwer internetowy wraz z działającym systemem e-learningowym opartym na platformie Moodle. Należy przy tym nadmienić, że pierwsze wdrożenie tego systemu dr Zbigniew Łęski wykonał już w roku 2005 – wtedy jedynie na potrzeby Zakładu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej. W kolejnych latach z inicjatywy Pana Doktora powstał również system do prowadzenia badań ankietowych on-line, który do tej pory jest dostępny dla pracowników oraz studentów Wydziału. Jest również administratorem portalu z uczelnianymi czasopismami naukowymi, który oparty jest o Open Journal Systems. Należy podkreślić, że Pan Zbigniew Łęski ma tym polu bardzo duże doświadczenia oraz ogromną wiedzę, nabytą w ciągu wielu lat praktyki i ciągle doskonaloną i uzupełnianą.
Dr Zbigniew Łęski posiada również szerokie kompetencje jako szkoleniowiec i trener. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej, Podyplomowe Studium Komunikacji Społecznej i Mediów oraz szereg szkoleń z zakresu umiejętności komunikacyjnych, wsparcia psychologicznego oraz umiejętności miękkich. Rozwija również swoją wiedzę i umiejętności w zakresie analizy transakcyjnej, którą to koncepcję z powodzeniem wykorzystuje zarówno na polu dydaktycznym jak i naukowym.
Rekomenduję dr Zbigniewa Łęskiego jako godnego zaufania partnera zarówno na polu rozwiązań TI, jak i w zakresie szkoleń i warsztatów.